Євгеній Гаврилів

Євгеній Михайлович Гаврилів народився 20 грудня 1961 р. в с.Стрілковичі Самбірського району Львівської області в сім”ї службовців. З 16-ти років проживаю у Львові. Освіта вища, кандидат хімічних наук, автор 20-ти наукових праць. Працював в системі АН України. З 1992 року директор ТзОВ «Лідія ЛТД».

Майстер спорту України по шаховій композиції. Чемпіон України (поділ 1 і 2-го  місць у розділі кооперативних матів ХІІІ особистої першості України у 1989-1991рр.)

Першу задачу опублікував у 1978 р. Всього надруковано понад 300 задач різних жанрів, 60 з них у шахових відділах газет «Слава Родины», «Львовская правда», «Вечірній Львів», «Молода Галичина».

Протягом 1980-1993рр. на сторінках цих видань організував і був суддею 10 міжнародних турнірів по шаховій композиціі.

В турнірах з 240 задач: 150 отримали відзнаки: з них 42 призи (12 перших).

В «Альбом ФІДЕ» за період 1980-92рр відібрано 15 задач — 8,33 бали, а в Альбом «Ш/к України» 39 задач-25, 33 бали.

Після 22-х річної перерви повернувся до композиціі в кінці 2017 року.

 

Є.Гаврилів, Р.Федорович
«Sachove Umeni»,1979
2 приз     2#


1.Sa6-b8? 2.Ba4-d7#, 1…Rg7-g5 2.Ba4-b5#, 1…Qh8-h5!
1.Sa6-c7? 2.Ba4-e8#, 1…Qh8-h5 2.Ba4- b5#, 1…Rg7-g5!
1.Ba4-e8? 2.Sa6-c7#, 1…Rg7-g5 2.Sa6-c5#, 1…Qh8-h5 !
1.Ba4-d7? 2.Sa6-b8#, 1…Qh8-h5 2.Sa6-c5#, 1…Rg7-g5 !
1.Ba4-b5? zugzwang, 1…Rg7-g5 2.Sa6-b8#, 1…Qh8-h5 2.Sa6-c7#, 1…c4-c3 !
1.Sa6-c5! zugzwang.
1…Rg7-g5 2.Ba4-e8#, 1…Qh8-h5 2.Ba4-d7#, 1…Rg7~ 2.Qg4-g1#
1…Qh8~ 2.Rh4-h1#, 1…c4-c3 2.Sc5-b3#, 1…f3-f2 2.Qg4-d1#
Представлено комплекс тем: Домбровскіса, Банного, Владімірова, Ханнеліуса, Рухліса, Загоруйко.

Є.Гаврилів, І.Сорока
«Комсомолець Запоріжжя», 1990
1 приз          3#


1.Sc4-a3?  — 2.Sa3-b5 #, 1…Bg6-e8 2.Sa3*c2 — 3.Bd6-b4 #, 1…Rg5*f5 !
1.Sc4-b2?  — 2.Sb2-a4 #, 1…Bg6-e8 2.Sb2*d3 — 3.Bd6-b4 #, 2…Sf2*d3+ 3.Rf3*d3 #,
1…Rh7*a7 !
1.Be4-b7?  — 2.Sf6-e4+ Sf2*e4 3.Rf3*d3 #, 1…Rg5-g3 2.a7-a8=Q  — 3.Qa8-a5 #,
1…Bg6*f5 2.Sc4-b2 — 3.Sb2-a4 #, 1…Rh7-h3 !
1.Be4-c6? — 2.Sf6-e4+ Sf2*e4 3.Rf3*d3 #, 1…Rh7-h3 2.Sc4-b2 — 3.Sb2-a4 #,
1…Rg5-g3  2.Sc4-a3 — 3.Sa3-b5 #, 1…Bg6*f5 !
1.Be4-d5! — 2.Sf6-e4+ Sf2*e4 3.Rf3*d3 #,
1…Bg6*f5 2.Sc4-a3 — 3.Sa3-b5 #, 1…Rh7-h3 2.a7-a8=Q  — 3.Qa8-a5 #,
1…Rg5-g3 2.Bd5*e6 — 3.Sf6-d5 #, 1…e6*f5 2.Bd5-e6 — 3.Sf6-d5 #
Циклічне чергування матів і чергування захистів в механізмі векторів. Переміна функцій ходів білих і чорних фігур.

Є.Гаврилів, І.Сорока
МТ З.Бірнова, 1991
1- 2 приз        4#


1.Sf2-d3! — 2.Sd3-f4+ Kd5-e5 3.Rc6-e6+! f7*e6 4.Sf4-d3 #
1…Bb1*d3 2.Rc6-d6+ Kd5-c4 3.Ba8-d5+! Sc3*d5 4.Rd6-c6 #
1…Rd2*d3 2.Sf5-e7+ Kd5-d4 3.Rh5-d5+! Sc3*d5 4.Se7-f5 #
Тема Новотного на фоні Умнова. Мати з поверненням білих фігур.

 

 

Є.Гаврилів          
«Дзвін Чорнобиля», 1992
1 приз      Н#3


1.Bb8-f4 Sc6*d4! 2.Kc4*d4 d7-d8=S! 3.Kd4-e5 Sd8-c6 #
1.Bb8-c7 Be7*c5! 2.Kc4*c5 d7-d8=B! 3.Kc5-d6 Bd8-e7 #
Тема Фенікс з матами на полях,  де стояла біла фігура.

 

 

 

Є.Гаврилів
CSAK-MAJOROS-PASZTOR-2018
2nd Prize    H#3


1.f2*e1=B Qd1-a4 2.Be1*d2 Qa4-a6 3.Bd2-e1 Bc1-f4 #
1.b2*c1=S Qd1-c2 2.Sc1*e2 Qc2-h7 3.Se2-c1 Re1-e8 #
Meredith with model mates. Themes Zilahi and Umnov with minor promotions S, B. Switchback and unpinning of white pieces.

 

 

Є.Гаврилів
Olympic Tourney, Batumi, 2018
Special Prize      H#4


1.Rb2-f2 Ra2-e2! 2.f3*e2 Ra1-f1 3.Rf2-f8 Rf1-f7 4.Rf8-g8 Rf7-h7 #
1.Rb2-e2 Ra2-d2!  2.e3*d2 Ra1-e1 3.Re2-e8 Re1-e7 4.Re8-g8 Re7-h7 #
1.Rb2-d2 Ra2-c2! 2.d3*c2 Ra1-d1 3.Rd2-d8 Rd1-d7 4.Rd8-g8 Rd7-h7 #
1.Rb2-c2 Ra2-b2! 2.c3*b2 Ra1-c1 3.Rc2-c8 Rc1-c7 4.Rc8-g8 Rc7-h7 #
1.Rb2*b3 Ra2*a3! 2.b4*a3 Ra1-b1 3.Rb3-b8 Rb1-b7 4.Rb8-g8 Rb7-h7 #
Transformation of horizontal Bristols into vertical via sacrifice of white Rook. Parallel magnet. 40 (!) different moves in all the solutions!

М.Чернявський, Є.Гаврилів
XIX командна першість України, 2018
2 місце    2#


1… Qc8(x) 2.d:c8Q#, 1… Bg2(c) 2.Rg5(A)#, 1… Rg2(d) 2.Qd5(B)#
1.Sf~? — 2. Qe6#, 1… R:e1(a)! Bd5(b)!
1.Sg2? — 2. R:g5(A), Qd5(B)#, 1… B:g2(c) 2. Rg5(A)#, 1… R:g2(d) 2. Qd5(B)#, 1… Sf3!(y)
1.Qe8? — 2. Qe5#, 1… Sg4 2. R:g5(A)#, 1… Sf3(y) 2. Qe4#, 1… Q:b5!
1.d8S? — 2. Qe6#, 1… R:e1(a) 2. R:g5(A)#, 1… Bd5(b) 2. Q:d5(B)#, 1… Qc8!(x)
1.Se4! — 2. Qe6#, 1… Kg4(e) 2. R:g5(A)#,1… K:e4(f) 2. Qd5(B)#
Тема командної першості України доповнена  темами Грімшоу, Новотного, Рухліса.  Додаткові перекриття лінійних фігур конем і королем. Біла корекція, Харківська тема

Є.Гаврилів 
FIDE Cup, 2018
1 похвальна відзнака      2#


1… Bd4 (a) 2.Bh4# (A), 1… Rd4 (b) 2.Be5# (B)  Grimshaw theme
1.Sb2? ~ 2.Qd8#, 1… ed (c) 2.Be5# (B), 1… Rd4 (b) 2.Q:d4# (C)
1… Rf4! (x), 1… Bd5! (y)  Kharkiv theme
1.Se5? ~ 2.Sd7#/Qd8#
1… Ld4 (a), ed2(c) 2.Sd7#    Rudenko theme
1… B:e6 (z) 2.Qd8#     Rudenko theme
1… Rd4! (b)
1.Q:e3? — 2.Qg5#, 1… Rf4 (x) 2.Q:f4#, 1… B:e6 (z) 2.R:e6#, 1… Rg4!
1.Sb4! — 2.Qd8#, 1… Bd4 (a) 2.Q:d4# (C), 1… ed (c) 2.Bh4# (A), 1… Bd5 (y) 2.S:d5#
Themes: Grimshaw, Rudenko, Kharkiv-theme, cyclic shift of mate changes, additional change of continuations.