Віктор Капуста

Капуста Віктор Львович народився 3 вересня 1948 року в місті Охтирка на Сумщині. Мандруючи Україною, в різний час у проблемістському середовищі представляв міста Суми, Славутич та Київ.

Гросмейстер — майстер спорту України міжнародного класу, міжнародний майстер ФІДЕ з шахової композиції. Віце-чемпіон світу в складі української команди (2004). Володар кубка світу ФІДЕ — 2013 (розділ складання багатоходових задач). Був арбітром особистого чемпіонату світу проблемістів (WCCI 2013—2015) та FIDE Album 2016—2018, чемпіонатів та Альбому України (скрізь — #3).

Першу шахову спробу (#2) опублікував  у московській газеті для дітей «Пионерская правда» (1961). Осмислений дебют (#3) відбувся лише 1978 року —  у журналі «Шахматы в СССР».

Вікторові у трирічному віці відкрив шаховий космос і прирік на нього батько Лев Капуста (19.10.1919—06.12.1990) — кандидат у майстри з практичної гри,  майстер спорту СРСР з шахової композиції,  дворазовий чемпіон України і дворазовий віце-чемпіон СРСР в командних змаганнях.  Лев Мойсейович був наставником та співавтором сина до кінця свого земного шляху.

Віктор — автор шахової книги про батька «Левова доля» (Славутич: 2000) і збірки шахопоезій «Картатий материк» (Славутич: 2003, Київ: 2003).

№1. Віктор і Лев Капусти
МТ Лошинський, 1982, 2-й поч. відгук
(Особистий чемпіонат СРСР 1-3 місце, FIDE Album 1980-1982)
#3 

1.Rb4! — 2.Sc6+  R:c6 3.Ra4#, 2…B:c6 3.Bb6#;

1…b6 2.Ra4+! B:a4 3.d4#!; 1…Ra6 2.Rb5+! B:b5 3.d3#!;

1…R:d8 2.e:d8=Q+ b6 3.Qa8#; 1…b5 2.Qc1 — 3.Q:a3#;

1…R:h4 2.Bb6+ K:b4 3.Q:h4#!

З коментаря міжнародного гросмейстера Якова Владімірова: «Побудова задачі незвичайна. Вражає розмах гри. Бойові дії захоплюють навіть усі крайні лінії. Особливо хотілось би відзначити далекі батарейні мати і, звичайно, 3.Q:h4#.  Дуже красивий мат з непередбачуваним випадом ферзя.»

№2. Віктор і Лев Капусти
Одеський фестиваль, 1985, 3 приз
#3

1.a4! zz

1…Bd4 2.Sb4+ S:b4 3.Qe6#;

1…Bd2 2.Qe4 — 3.S~#, 2…c4 3.Q:c4#;

1…Bc1 2.e4 — 3.Qb5#, 2…f:e3 e.p. 3.Rf6#;

1… Bg1 2.Ra7 — 3.Se7#, 2…Sc7 3.R:c7#;

1…Bf2 2.R:f4 — 3.Rf6#, 2…R:d5 3.Qb5#;

(1…R~ по горизонталі 2.Sb4+ S:b4 3.Qe6#;

1…R~ по вертикалі 2.Ra7 — 3. Se7#).

Тема Лева — чотириразове перекриття  однієї тури слоном по трьох напрямках — вперше виконана без близнюків. Триходовий жанр віддячив п’ятим перекриттям тури (1…Bf2).

№3.Віктор і Лев Капусти
«Левова доля», 2000
(FIDE Album 1998-2000)
#3

1.Sef6! — 2.Q:d3+ Kf4 3.Bd6#;

1…B~ 2.Qc5+ Kf4 3.Bd6#, 2…Kd2 3.Se4#;

1…B:c2! 2.Qd2+! K:d2 3.B:b4#;

1…Bc4! 2.Qd4+! K:d4 3.Bc5#;

1…B:f5! 2.Qf4+! K:f4 3. Bd6#.

№4. Віктор Капуста
“Phenix”, 1994, 1 Prix
(FIDE Album 1992-1994)
#3

1.Kg3! — 2.S:e3+ Ke6 3.Bd5#;

1…Q:f7 2.Qe4+! Ke6 3.e:d6#!, 2…K:e4 3.Sh4#;

1…Sc3 2.Qc4+! Kc6 3.c:d6#!, 2…K:c4 3.S:e3#

1…Ke6 2.Q:d7+! K:f7 3.B:d6#!, 2…K:d7 3.c8=Q#, 2…Kd5 3.Sxe3#

Пурхає метеликом батарея-батерфляй.

№5. Віктор Капуста
1st FIDE World Cup, 2010, 5th Prize
(FIDE Album 2010-2012)
#3

1.Rd8! — 2.Bf7+ K:f7 3.e8=Q#;

1…Rfe5! 2.Qg4+ (2.Bf7+? K:f7 3.e8=Q+ R:e8!), 2…Sf5 3.e:f5# (3.Rb:f6?), 2…Rf5 3.e:f5#, 2…f5 3.Qg6#;

1…Rbe5! 2.Qd5+ (2.Bf7+? K:f7 3.e8=Q+ R:e8!), 2…c:d5 3.e:d5# (3.Rf:d5?), 2…R:d5 3.e:d5#;

1…Qe5! 2.Qb3+ (2.Bf7+? K:f7 3.e8=Q+ Q:e8!), 2…Rd5 3.Sc5# (3.Q:c5?),  2…Qd5 3.e:d5#;

(1…Qd7 2.B:d7+ S:d7/ Kf7 3.e8=Q#;

1…Q:e7 2.S:e7 Rfd5 3. e:d5#, 2…K:e7 3.Qd6#).

Біла пішакова батарея і побудовані чорними для захисту три королівські батареї утворюють на вертикалі е1—е8 батарейну вежу. У грі білі використовують перекриття Гольцгаузена — Лейбовічі.

№6. Віктор Капуста
3rd  FIDE World Cup, 2013, 1st  Prize
(FIDE Album 2013-2015)
#4

1.Qg1! — 2.f4+! Kd6 3.e5+ f:e5 f:e5#!;

1…B:e4 2.f3+! Kd6 3.Sc4+ Kd5 4.f:e4#!;

1…Sf4 2.f:g3+! Kd6 3.R:f6+ Ke5 4.g:f4#!, 3…Se6 4.e5#;

1…g:f2 2.b4+ Kd6 3.Qh2+ Sg3/Sf4 4.Q:g3/Q:f4#;

1…B:e2 2.b4+ Kd6 3.Qd1+! B:d1/Bd3 4.Sc4#,

3…Qd4/Ke5 4.Q:d4/Re7#;

1…Kd6 2.Q:g3+! S:g3 3.T:f6+ Ke5/Kc5 4.f4/b4#.

Пішак f2, що утворює батарею, тричі матує в фіналах.

№7.Віктор Капуста
«Пролеміст України», 2018, 2 приз
(FIDE Album 2016-2018)
#3

1.Sf6! — 2.Be4! A — 3.Bd3#;

1…S:d4! (2.Be4? A S:e2#!!, 2…Sb3+? 3.a:b3#), 2.Bf1! — 3.e3#;

1…R:d4! (2.Be4? A Rd1#!!, 2…R:e4? 3.R:c3#), 2.B:c6! d:c6 3.Q:e6#,

2…Bc5 3.Bb5#;

1…B:d4! (2.Be4? A Be3#!!), 2.S:d7! — 3. Sb6#, 2…c5 3.Q:c5#, 2…R:d7 3.Q:c6#;

1…Sg3! — 2…S:e2#!!, 2.d5+! Se4 3.R:c3#, 2…Bd4 3.R:d4#

Уперше в триходовому жанрі представлено зустрічні мати. Тут вони поєднані із захистами Шифмана. 

№8. Віктор Капуста
4th Tourney of FRME, Morocco, 2018, Special prize
 #3

1.Rc3! — 2.Sf3+ A K:e4 3.Qf4# C, 2.Rd3+ B Kc4 3.Rc1#;

1…d:e4! 2.Qd6+! D Rd5 3.Rc4#(3.Rd3+?),

(2.Sf3+? A e:f3#!! a, 2…Kd5 3.Qd6# D, 2.Rd3+? B e:d3#!! d, 2…Kc4 3.Rc1#);

1…Q:e4! 2.Qh8+! Qe5 3.Q:e5#,

(2.Sf3+? A Q:f3#!! b, 2.Rd3+? B Q:d3#!! e);

1…B:e4! 2. Qf4! C — 3.Sf3#!! A, 2…R:b2 3.Rd3#!! B (3.Rc4+?),

(2.Sf3+? A B:f3#!! c, 2.Rd3+? B B:d3#!! f).

Зустрічні мати чорних  як відповідь на хибні спроби білих 2Sf3+? i 2.Rd3+? у варіантах  змінюються за Загоруйком (3х2).У заключній грі білі на 3-му ході матують з полів, на яких до цього контрматували чорні фігури.